Thứ Bảy, 10/10/2020, 09:02 (GMT+7)
.
Tiền Giang và những dấu ấn của nhiệm kỳ

Kỳ 2: Sức bật từ cộng đồng doanh nghiệp

 

(ABO) Một trong những định hướng quan trọng của tỉnh Tiền Giang khi bước vào chặng đường 2015 - 2020 là tập trung thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp nhằm tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh nhà phát triển.

Theo đó, Tiền Giang đã đẩy mạnh, tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy các hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp. Với con số hơn 60.000 hộ kinh doanh hiện có là nguồn rất lớn để tỉnh phát triển doanh nghiệp. Qua vận động, tuyên truyền, nhiều hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã mạnh dạn chuyển đổi lên doanh nghiệp.

Thực hiện: NHÓM PHÓNG VIÊN
Kỳ 3: Đột phá trong xây dựng cơ bản
.
.
.