Thứ Hai, 10/06/2024, 09:38 (GMT+7)
.
BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN CHÂU THÀNH:

Kết hợp chặt chẽ giữa học tập và làm theo Bác

Thời gian qua, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Đảng ủy Quân sự (QS) huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang triển khai thực hiện nghiêm túc, có nhiều chuyển biến tích cực.

NHIỆM VỤ QUAN TRỌNG, THƯỜNG XUYÊN VÀ LIÊN TỤC

Việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (gọi tắt là Chỉ thị 05) được Đảng ủy QS huyện Châu Thành xem là nhiệm vụ quan trọng, thực hiện thường xuyên và liên tục.

Đại diện tập thể Đảng ủy QS huyện Châu Thành nhận Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương vì có thành tích tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023”.
Đại diện tập thể Đảng ủy QS huyện Châu Thành nhận Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương vì có thành tích tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023”.

Để thực hiện nghiêm các nội dung học tập, Đảng ủy QS huyện đã hướng dẫn, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc xây dựng cam kết, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng và đã có 100% cán bộ, đảng viên đăng ký phấn đấu thực hiện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thượng tá Bùi Phước Thành, Phó Bí thư Đảng ủy QS huyện Châu Thành cho biết: Với nhiều hình thức, biện pháp, Đảng ủy QS huyện Châu Thành đã thường xuyên quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc đến 100% cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị thông qua các buổi sinh hoạt tập trung, sinh hoạt đảng bộ, chi bộ.

Đặc biệt là học tập các chuyên đề, trong đó chú trọng những mẫu chuyện, bài nói, bài viết về những tấm gương điển hình có nội dung liên quan đến việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Do đó, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đã có chuyển biến rõ nét hơn trong nhận thức và thực hiện tốt việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người và phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Cũng từ đó, hoạt động của đơn vị đi vào nền nếp, tích cực, chủ động, đề cao trách nhiệm. Tác phong công tác, lề lối làm việc từng bước được chuyển biến hiệu quả thiết thực; ý thức trong thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực...

Thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, các chi bộ trực thuộc Đảng ủy QS huyện Châu Thành đã chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch Chỉ thị 05 trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, góp phần cùng Đảng ủy QS huyện hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Trên cơ sở kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện Chỉ thị 05 vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, đặc biệt là trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Đảng ủy QS huyện luôn bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, chất lượng” đối với Dân quân tự vệ và “Cơ bản, thiết thực, hiệu quả” đối với lực lượng dự bị động viên; vận dụng tốt 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp trong huấn luyện, từ đó chất lượng trong huấn luyện được nâng lên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu ở các cơ quan, đơn vị, địa phương.

LAN TỎA NHỮNG VIỆC LÀM THIẾT THỰC

Phát huy tinh thần “tương thân, tương ái”, Ban Chỉ huy QS huyện Châu Thành phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và Trung tâm Đào tạo nghề của huyện hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho quân nhân xuất ngũ đúng theo kế hoạch; kịp thời động viên, giúp đỡ những gia đình có con em tại ngũ gặp khó khăn; chỉ đạo các đoàn thể xã, ấp tích cực vận động các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội ủng hộ tiền, tặng quà cho thanh niên trúng tuyển.

Trong quý I-2024, các đơn vị đã vận động được 352,7 triệu đồng tặng quà khích lệ, động viên tinh thần, tạo điều kiện cho thanh niên hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Đồng thời, công tác giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật gắn chặt với thực hiện Chỉ thị 05 với các nội dung, chủ trương, biện pháp phù hợp như: Học tập chính trị, nghiên cứu chuyên đề của sĩ quan... thông qua hoạt động thực tiễn, trong thực hiện nhiệm vụ và trong thực hiện các cuộc vận động.

Cùng với đó là kết hợp với việc duy trì thường xuyên chế độ đọc báo, nghe đài, thông báo thời sự mỗi tháng 1 lần cho toàn đơn vị dựa theo tài liệu của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phòng Bảo vệ Quân khu 9, kết hợp tham dự hội nghị trực tuyến báo cáo viên hằng tháng do Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức, sau đó biên soạn đề cương sinh hoạt cho đơn vị. Từ đó làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của Lực lượng vũ trang huyện Châu Thành.

Việc thực hành nêu gương của cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị luôn thể hiện toàn diện trên các mặt về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; trách nhiệm trong công tác, về tự phê bình và phê bình, giữ mối liên hệ mật thiết với quần chúng,…

Qua đó, trong nhiều năm liền, chi bộ trực thuộc Đảng ủy QS huyện và đảng viên luôn hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Thượng tá Bùi Phước Thành cho biết: Thời gian tới, Đảng ủy QS huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05, xem đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, cán bộ, đảng viên.

Thực hiện theo các tiêu chí “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tạo sức lan tỏa sâu rộng với các phong trào thi đua Quyết thắng trong đơn vị...

Với những kết quả đạt được, Đảng ủy QS huyện Châu Thành đã được tằng nhiều Bằng khen, Giấy khen đơn vị Quyết thắng... của các cấp như: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vì đã đạt thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2020 đến năm 2021 góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc; Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương vì có thành tích tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023”...

LÊ NGUYÊN

 

.
.
.