.

Kế hoạch phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Cập nhật: 14:35, 03/06/2021 (GMT+7)

(ABO) Ngày 3-6-2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch liên tịch về việc phối hợp tổ chức phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Mục đích của việc tổ chức phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 nhằm góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức và hành động, tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế; đồng thời, vận động kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh, kiều bào ta ở nước ngoài chung tay ủng hộ vật chất, tinh thần để hỗ trợ các địa phương, các lực lượng tuyến đầu và nhân dân phòng, chống dịch Covid-19.

Yêu cầu của việc tổ chức phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 là việc vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn lực của các tầng lớp nhân dân, tổ chức, cơ quan, đơn vị, cá nhân ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 phải đảm bảo công khai, minh bạch, kịp thời, đúng mục đích, đúng quy định của pháp luật và hiệu quả.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang kêu gọi các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nâng cao nhận thức và hành động, tích cực, quyết liệt trong tham gia phòng, chống dịch Covid-19; kêu gọi các tổ chức, cá nhân, các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh, người Tiền Giang ở nước ngoài chung tay ủng hộ kinh phí, vật phẩm để cùng cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và nhân dân tỉnh nhà thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 và ủng hộ cho những địa phương trong nước đang có tình hình diễn biến dịch Covid-19 phức tạp.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến từ tỉnh đến cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh để phát động đợt cao điểm (từ ngày 31-5 đến-8-2021) vào lúc 9 giờ, ngày 4-6-2021. Thời gian phân phối tiền, hàng hóa: Thực hiện ngay trong thời gian vận động quyên góp và kết thúc sau 30 ngày, kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch Covid-19.

M.T

.
.
.