Thứ Sáu, 05/05/2017, 20:31 (GMT+7)
.

Tiếp xúc, đối thoại với ông Chí trong thời gian tới

Hộ ông Nguyễn Văn Chí (hiện ngụ ấp 1, xã Trung An, TP. Mỹ Tho) thuộc diện giải tỏa trắng của Dự án Xây dựng Khu dân cư kinh Xáng Cụt - phường 6, TP. Mỹ Tho, được giải quyết bồi thường 39,92 m2 đất theo giá đất nông nghiệp. Ông Chí không đồng ý, yêu cầu được bồi thường theo khung giá đất ở đô thị.

Ông Lê Văn Nghĩa kết luận các vụ việc khiếu nại tồn đọng, kéo dài của người dân trên địa bàn  TP. Mỹ Tho.
Ông Lê Văn Nghĩa kết luận các vụ việc khiếu nại tồn đọng, kéo dài của người dân trên địa bàn TP. Mỹ Tho.

 Vụ việc được các ngành chức năng tỉnh thẩm tra, xác minh cho thấy: Đất của ông Chí sử dụng có nguồn gốc mua lại của bà Nguyễn Thị Dùng (không xác định diện tích). Trên phần đất này, ông Chí xây dựng 1 căn nhà vào năm 1990, được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở,  diện tích 31,50 m2, theo Hồ sơ số 9885, ngày 20-8-2001.

Năm 2008, thực hiện Dự án Xây dựng Khu nhà ở kinh Xáng Cụt - phường 6, TP. Mỹ Tho, toàn bộ nhà và đất của ông Chí bị giải tỏa trắng, được Hội đồng áp giá bồi thường tổng diện tích là 123,40 m2 (trong đó có 39,92 m2 đất bồi thường theo giá đất nông nghiệp). Ông Chí yêu cầu được bồi thường theo giá đất ở đô thị.

Ngày 20-2-2014, UBND TP. Mỹ Tho ban hành Quyết định 1529/QĐ-UBND, bác đơn khiếu nại của ông Chí, giữ nguyên Công văn 4436/UBND, ngày 29-11-2013 của UBND TP. Mỹ Tho trả lời về việc ông Chí yêu cầu bồi thường 39,92 m2 đất theo giá đất ở là không có cơ sở. Không đồng ý Quyết định trên, ông Chí tiếp tục làm đơn khiếu nại gửi UBND tỉnh.

Kết quả xác minh của Thanh tra tỉnh và hồ sơ lưu trữ của Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường xác định: Tổng diện tích đất ông Chí đang quản lý, sử dụng có diện tích thực tế là 123,40 m2. Trong đó, Hội đồng bồi thường giải tỏa TP. Mỹ Tho xác định đất ở và nhà ở có giấy chủ quyền là 31,50 m2; các công trình phụ kéo theo là 51,98 m2 (được UBND phường 6 xác nhận hình thành trước ngày 15-10-1993); phần còn lại 39,92 m2 do lấn chiếm kinh Xáng Cụt được xác định là đất nông nghiệp và ông Chí cũng không xây dựng công trình phụ, vật kiến trúc gì trên phần đất này.

Ông Hồ Văn Phúc, Phó Chánh Thanh tra tỉnh cho biết, yêu cầu của ông Chí là không có cơ sở để xem xét, giải quyết. Bởi vì, theo Quyết định 1939/QĐ-UBND, ngày 3-7-2008 của UBND tỉnh về phê duyệt phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện Dự án Xây dựng Khu nhà ở kinh Xáng Cụt - phường 6, TP. Mỹ Tho, Hội đồng áp giá, đền bù TP. Mỹ Tho bồi thường 39,92 m2 đất nông nghiệp và tính phần trăm hỗ trợ là phù hợp với quy định của pháp luật. Thanh tra tỉnh sẽ có văn bản đề xuất UBND tỉnh bác đơn khiếu nại của ông Chí và giữ nguyên Quyết định 1529/QĐ-UBND của UBND TP. Mỹ Tho.

Vừa qua, ông Lê Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các ngành có liên quan của tỉnh và TP. Mỹ Tho tổ chức tiếp xúc, trao đổi và giải quyết các trường hợp khiếu nại tồn đọng, kéo dài của người dân trên địa bàn TP. Mỹ Tho. Riêng trường hợp của ông Nguyễn Văn Chí “vắng mặt”, các ngành chức năng của tỉnh và TP. Mỹ Tho sẽ tổ chức tiếp xúc, đối thoại trong thời gian tới.

TỔ CTBĐ

.
.
.