Thứ Bảy, 29/04/2017, 06:47 (GMT+7)
.

Vận động đóng góp, ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Tiền Giang

Trong những năm qua, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, nhất là các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn luôn được sự quan tâm của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang và sự ủng hộ nhiệt tình về tinh thần lẫn vật chất của nhiều tập thể, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, các tổ chức phi chính phủ… Từ đó, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của tỉnh được quan tâm chăm sóc, tạo điều kiện tốt để tiếp tục học tập, phát triển trí tuệ, nhân cách và tài năng.

Năm 2016, Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp trong tỉnh đã vận động được trên 12 tỷ đồng để tổ chức hỗ trợ, trợ giúp cho trên 108.000 lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của tỉnh. Riêng Quỹ Bảo trợ trẻ em cấp tỉnh đã vận động được trên 3,5 tỷ đồng, trong đó cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong tỉnh đóng góp, ủng hộ 185 triệu đồng; các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, các tổ chức phi chính phủ đóng góp, ủng hộ tiền và hàng hóa với tổng giá trị trên 3 tỷ đồng. Từ đó, Quỹ Bảo trợ trẻ em của tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ, trợ giúp cho trên 8.500 lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hỗ trợ kinh phí cho 13 trẻ em nghèo bị bệnh tim được phẫu thuật tim, nâng tổng số đến nay đã hỗ trợ phẫu thuật tim cho 426 em, với tổng kinh phí trên 19 tỷ đồng. Hoạt động của Quỹ Bảo trợ trẻ em đã góp phần giảm một phần gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Theo số liệu thống kê, toàn tỉnh hiện có 35.398 trẻ em thuộc diện gia đình nghèo và cận nghèo; 1.005 trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi; 2.072 trẻ em khuyết tật; 151 trẻ em bị nhiễm chất độc da cam - dioxin; hàng ngàn trẻ em có năng khiếu, học giỏi do hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, không đủ điều kiện để tiếp tục đến trường, có nguy cơ bỏ học giữa chừng… đang cần sự chung tay góp sức của cộng đồng.

Để có thêm điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em của tỉnh, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Ủy ban nhân dân tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ sĩ quan, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp trong tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, học sinh, sinh viên tùy theo khả năng, hưởng ứng đóng góp, ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Tiền Giang. Các sở, ngành có nhiều đơn vị trực thuộc thì vận động đóng góp cho Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh. Các trường học, bên cạnh việc vận động cán bộ, giáo viên đóng góp, quan tâm vận động sự đóng góp của các em học sinh, sinh viên để các em thể hiện tinh thần “lá lành đùm lá rách”, “thương người như thể thương thân”. Các cơ quan, đơn vị có đối tác là các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh cần quan tâm vận động cho Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có kế hoạch phối hợp vận động với các cơ quan, đơn vị.

Thời gian vận động đóng góp, ủng hộ cho Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Tiền Giang được thực hiện đến hết năm 2017, tập trung trong quý II-2017, đặc biệt là trong Tháng hành động Vì trẻ em (tháng 6-2017).

Mọi đóng góp, ủng hộ gửi về: Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Tiền Giang (số 80, đường Ấp Bắc, phường 4, TP. Mỹ Tho). Điện thoại: 0733 872 565. Tài khoản số 6900.4311.01.000177, tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Tiền Giang.

.
.
.