Thứ Năm, 12/09/2019, 20:40 (GMT+7)
.
TIỀN GIANG QUA 50 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH:

Quán triệt, nhận thức những giá trị to lớn trong Di chúc của Bác

(ABO) Ngày 11-9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức tọa đàm với chủ đề: “Tiền Giang qua 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Đến dự và chủ trì buổi tọa đàm có đồng chí Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang; đồng chí Châu Thị Mỹ Phương, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Quang cảnh buổi tọa đàm
Quang cảnh buổi tọa đàm

Phát biểu đề dẫn tọa đàm, đồng chí Châu Thị Mỹ Phương gợi ý 4 nội dung cơ bản tọa đàm cần thảo luận. Thứ nhất là phân tích, làm rõ thêm những giá trị lịch sử Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

-	Đồng chí Châu Thị Mỹ Phương phát biểu đề dẫn tọa đàm
Đồng chí Châu Thị Mỹ Phương phát biểu đề dẫn tọa đàm.

Thứ hai là đánh giá kết quả những thành tựu to lớn, bài học rút ra qua 50 năm thực hiện Di chúc, trong đó tập trung những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; những thành tựu trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế mà Đảng, nhân dân ta đã và đang tiến hành; làm rõ những kết quả đạt được sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ tỉnh và 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thứ ba là những kết quả đạt được qua 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tiền Giang.

Thứ tư là những tồn tại và giải pháp khắc phục trong quá trình tổ chức thực hiện Di chúc và thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về công tác xây dựng Đảng.

Ban Tổ chức đã nhận được 24 bài tham luận của các đơn vị, sở, ngành, trong đó 11 tham luận được trình bày tại tọa đàm, qua đó tọa đàm đã đạt được những giá trị khoa học cả về lý luận và thực tiễn.

Đại diện Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phát biểu tham luận
Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu tham luận "Lực lượng vũ trang tỉnh thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay".

Qua 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ra sức phấn đấu, thực hiện đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như trong thời kỳ hòa bình xây dựng và phát triển đất nước. Trong suốt chặng đường lịch sử vẻ vang đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tiền Giang khắc sâu lời dạy của Bác, giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc, không ngại hy sinh gian khổ, ra sức thi đua phát triển kinh tế - xã hội, nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Danh phát biểu chỉ đạo
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Danh phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Nguyễn Văn Danh đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cần tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về nội dung, những giá trị to lớn trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các cấp ủy cần tăng cường lãnh đạo, củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh, đủ sức tập hợp, giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống cho thanh, thiếu niên; lực lượng đảng viên trẻ phải không ngừng học tập, rèn luyện theo lời dạy của Bác: “Học để làm người, làm việc rồi mới làm cán bộ”, để thật sự là lực lượng kế thừa sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí nhấn mạnh cần tăng cường củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, các địa phương, đơn vị cần tập trung vào việc nâng cao chất lượng tham mưu, xử lý công việc; đổi mới công tác cán bộ, phong cách người đứng đầu; kiên trì giải quyết thấu tình, đạt lý những vấn đề nổi cộm, bức xúc của người dân, nhất là thực hiện tốt phong trào Đền ơn đáp nghĩa, các chính sách an sinh xã hội, chăm sóc cho gia đình chính sách, người có công; xóa khó giảm nghèo, giúp đỡ người già, tàn tật, neo đơn và các gia đình đang gặp nhiều khó khăn… góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

THỦY HÀ

.
.
.