Thứ Sáu, 03/12/2021, 18:22 (GMT+7)
.

Bằng quản lý giáo dục không thay thế bằng đào tạo giáo viên

Bộ GD-ĐT cho rằng, bằng cử nhân chuyên ngành Quản lý giáo dục không thể thay thế cho các bằng cấp đã quy định tại Luật Giáo dục 2019.

Một số giáo viên thắc mắc là được bổ nhiệm ngạch giáo viên tiểu học chính, mã số 15a.204 từ ngày 1-8-2010, sau đó học thêm đại học ngành Quản lý giáo dục và đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II ngày 15-7-2018, thì bằng đại học Quản lý giáo dục có được tính là bằng đại học chuyên ngành trong việc đánh giá chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng hay không? Đồng thời, bằng cử nhân Quản lý giáo dục có giá trị như bằng cử nhân chuyên ngành không, giáo viên có buộc phải học để nâng chuẩn nữa không? 

Về vấn đề này, Bộ GD-ĐT cho rằng, quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 72 Luật Giáo dục 2019, trình độ chuẩn được đào tạo đối với giáo viên tiểu học là có bằng cử nhân thuộc “ngành đào tạo giáo viên” trở lên đối với giáo viên tiểu học, trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

Bằng cử nhân chuyên ngành Quản lý giáo dục không phải là bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên, không phải là bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy ở trường tiểu học.

Do đó, bằng cử nhân chuyên ngành Quản lý giáo dục không thể thay thế cho các bằng cấp đã quy định tại Luật Giáo dục 2019.

(Theo www.sggp.org.vn)


 

.
.
.