Thứ Ba, 08/11/2022, 09:46 (GMT+7)
.

Huyện Cai Lậy: Chuyển mình sau 10 năm xây dựng nông thôn mới

Qua 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang ngày càng hoàn thiện, diện mạo nông thôn thay đổi rõ rệt, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng nâng lên.

VƯỢT KHÓ

Khi bắt tay xây dựng NTM, huyện Cai Lậy có xuất phát điểm tương đối thấp, nên gặp nhiều khó khăn trong thực hiện chương trình. Cụ thể, số tiêu chí đạt được bình quân của huyện là 7 - 8 tiêu chí/xã, thu nhập bình quân đầu người khoảng 24,33 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện trên 8%, hạ tầng nông thôn còn thiếu và yếu kém...

Đoàn lãnh đạo tỉnh Tiền Giang khảo sát quá trình xây dựng NTM của huyện Cai Lậy.
Đoàn lãnh đạo tỉnh Tiền Giang khảo sát quá trình xây dựng NTM của huyện Cai Lậy.

Từ đó, để đạt các tiêu chí trong xây dựng NTM, huyện cần đầu tư rất lớn, trong khi ngân sách của địa phương và hỗ trợ từ cấp trên còn hạn chế. Kết cấu hạ tầng kỹ thuật mặc dù được quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp, nhưng chưa đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của các xã, của huyện và liên vùng.

Một khó khăn nữa là nguồn lực ngân sách nhà nước hạn chế và chưa đáp ứng kịp thời trong quá trình thực hiện chương trình. Trong khi đó, người dân một số địa phương nhận thức còn hạn chế, coi xây dựng NTM là việc của các cấp chính quyền, chưa hiểu được vai trò chủ thể của mình và trông chờ vào nguồn đầu tư của Nhà nước.

Một số xã có địa bàn rộng, dân cư sống không tập trung nên việc huy động nguồn lực thực hiện đầu tư, nâng cấp, sửa chữa các hệ thống hạ tầng nông thôn còn gặp khó khăn. Đó là chưa kể, đội ngũ cán bộ cơ sở còn kiêm nhiệm nhiều việc nên công tác cập nhật thực trạng, báo cáo tiến độ thực hiện chưa kịp thời.  

"Trong thời gian tới, huyện Cai Lậy yêu cầu các xã đạt NTM, NTM nâng cao tiếp tục quan tâm công tác tuyên truyền, vận động người dân chung tay nâng chất những tiêu chí đã đạt. Các xã tiếp tục quan tâm phát triển sản xuất, không ngừng nâng cao thu nhập cho người dân; đặc biệt là quan tâm việc lấy ý kiến của người dân về chương trình, nghe những điểm chưa được, sự hài lòng của người dân để tạo sự đồng thuận của người dân trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM”

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN CAI LẬY TRẦN QUỐC BÌNH

Song song đó, việc xây dựng nông thôn mới dựa trên nền tảng phát triển sản xuất nông nghiệp; thương mại, dịch vụ và ngành nghề nông thôn phát triển chưa đa dạng; sản xuất nông nghiệp có quy mô nhỏ. Tuy việc thực hiện liên kết trong sản xuất giữa doanh nghiệp và nông dân đã được hình thành bước đầu và mang lại những kết quả nhất định, nhưng mối quan hệ, liên kết này vẫn còn thiếu tính bền vững.

Chưa hết, theo Chủ tịch UBND huyện Cai Lậy Trần Quốc Bình, Bộ Tiêu chí xây dựng xã NTM, xã NTM nâng cao và huyện NTM cho giai đoạn 2021 - 2025 và các văn bản hướng dẫn thực hiện nội dung các tiêu chí NTM chỉ mới được ban hành. Mặt khác, bộ tiêu chí, quy định mới ban hành bổ sung thêm nhiều tiêu chí, chỉ tiêu; nâng chất thực hiện ở các tiêu chí, chỉ tiêu...; do đó các ngành, các cấp của huyện Cai Lậy nói riêng và các địa phương xây dựng NTM nói chung còn lúng túng, khó khăn trong triển khai chương trình trong giai đoạn mới.

“QUẢ NGỌT”

Dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong xây dựng NTM, nhưng với sự nỗ lực, chung tay, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân, đến nay huyện Cai Lậy đạt được kết quả đáng ghi nhận. Theo đó, điểm nổi bật nhất trong 10 năm xây dựng NTM là hệ thống giao thông trên địa bàn huyện Cai Lậy đã kết nối đồng bộ, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, làm thay đổi rõ nét diện mạo nông thôn.

Một góc huyện Cai Lậy hôm nay.
Một góc huyện Cai Lậy hôm nay.

Cụ thể, từ năm 2011 đến nay, huyện Cai Lậy đã đầu tư nâng cấp, cứng hóa, làm mới và mở rộng 436 tuyến đường giao thông nông thôn với tổng chiều dài trên 645 km (đường xã, đường ấp, đường dân sinh và đường nối các khu vực sản xuất); xây mới 55 cầu giao thông nông thôn.

Bên cạnh đó, trên địa bàn huyện xuất hiện nhiều mô hình sản xuất mang lại lợi nhuận cao, giúp thu nhập của người dân từng bước được nâng lên. Kết quả đến nay, thu nhập bình quân đầu người toàn huyện đạt 62,78 triệu đồng/năm, tăng 38,45 triệu đồng/người/năm so với năm 2011.

Điều phấn khởi nữa là đến nay huyện có 11 sản phẩm OCOP được chứng nhận ở các xã Tân Phong, Phú Cường, Phú Nhuận, Ngũ Hiệp, Cẩm Sơn, Hiệp Đức và Long Tiên. Hiện các xã đã, đang tổ chức hướng dẫn, tập huấn người dân và doanh nghiệp xây dựng và đưa sản phẩm OCOP lên 2 sàn thương mại điện tử (Voso.vn, Postmart.vn) do Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững, chất lượng hoạt động các mô hình phòng, chống tội phạm đang phát huy hiệu quả tác dụng. Song song đó, công tác chăm sóc sức khỏe người dân được quan tâm thường xuyên, tất cả các xã và thị trấn đều có trạm y tế đạt chuẩn. Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt chuẩn 99,39%. Đến nay, trên địa bàn huyện có 15/15 xã đạt chuẩn NTM; trong đó, có 5 xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Để có được thành tựu hôm nay là nhờ sự nỗ lực của các cấp và sự đồng lòng của người dân. Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Cai Lậy Đồng Thị Mười cho biết, xây dựng NTM trước hết phải làm tốt công tác tuyên truyền để cả hệ thống chính trị và nhân dân nhận thức đúng và đầy đủ về chủ trương xây dựng NTM; đồng thời, giúp người dân hiểu rõ vai trò, trách nhiệm của mình là chủ thể trong việc thực hiện và thụ hưởng từ chương trình. Đây là yếu tố quyết định thực hiện thành công NTM.

Còn đồng chí Trần Quốc Bình nhấn mạnh: “Xây dựng NTM là một quá trình lâu dài, không chạy theo thành tích, mà phải tích cực, quyết liệt; thực hiện đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư, tập trung huy động nguồn lực của nhân dân, sự hỗ trợ của doanh nghiệp. Đồng thời, tranh thủ sự hỗ trợ của ngân sách các cấp, khai thác, sử dụng có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương, đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM”.

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát cùng quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự tin tưởng, đoàn kết và đồng thuận của nhân dân, huyện Cai Lậy đã có bước tiến quan trọng trong xây dựng huyện NTM. Hiện nay, huyện Cai Lậy đã hoàn thành thủ tục hồ sơ, đang đề nghị Trung ương thẩm định, công nhận huyện NTM.

TUẤN LÂM

.
.
.