Thứ Năm, 15/10/2020, 12:17 (GMT+7)
.

Đại hội thành công, lan tỏa niềm tin mới, khí thế mới

(ABO) Sau 4 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (gọi tắt là Đại hội) thành công tốt đẹp vào sáng nay, ngày 15-10.

Đại hội là sự kiện trọng đại của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh nhà, có tính bước ngoặt, bởi đó là nơi tập trung trí tuệ cao nhất của Đảng bộ tỉnh nhà, đại diện cho ý chí, nguyện vọng không chỉ của hơn 49 ngàn đảng viên trong toàn Đảng bộ, mà còn của hơn 1,7 triệu dân tỉnh nhà.

a
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tiền Giang khóa XI ra mắt Đại hội.

Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh nhà rất phấn khởi vì dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X, sự điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, chúng ta đã đạt được những thành tựu nổi bật, đưa Tiền Giang vào tốp đầu của các tỉnh, thành trong khu vực. Cụ thể, nhiệm kỳ qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh bình quân đạt 7,3%/năm, cao hơn mức bình quân của cả nước và vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ; thu ngân sách tăng bình quân 15,9% năm. Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được quan tâm; công nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng khá, thu hút đầu tư đạt kết quả tốt; thương mại, dịch vụ phát triển.

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục mở rộng, đồng bộ hơn, nhất là hệ thống giao thông kết nối, các khu, cụm công nghiệp, hạ tầng thương mại - dịch vụ, các công trình giao thông của Trung ương trên địa bàn được phối hợp triển khai chặt chẽ. Phong trào xây dựng nông thôn mới được triển khai thiết thực, chất lượng; đã có 107/143 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, cao nhất trong vùng ĐBSCL…

Tuy nhiên, cùng với những thành tựu nổi bật đã đạt được, cũng cần nghiêm túc đánh giá những khuyết điểm, yếu kém, tìm ra nguyên nhân và những kinh nghiệm từ thực tiễn trong 5 năm qua để xác định và có quyết sách đúng về mục tiêu, về phương hướng, nhiệm vụ trong 5 năm tới.

Trên tinh thần đó, Đại hội đã nhận định, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đã đạt được trong chặng đường 5 năm qua, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, những khó khăn, thách thức trong thời gian tới, từ đó đã đúc kết những bài học để phát huy, rút kinh nghiệm và phấn đấu vươn lên trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng thời, trên tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Niềm tin - Phát triển”, đại biểu Đại hội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, thể hiện ý chí, tâm huyết, tích cực nghiên cứu, tham gia thảo luận, tham luận, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng vào các văn kiện và lựa chọn bầu đúng, bầu đủ số lượng Ban Chấp hành khóa mới, là những đồng chí thật sự ưu tú, tiêu biểu về phẩm chất chính trị, về tư tưởng, đạo đức, lối sống và năng lực thực tiễn để lãnh đạo Đảng bộ hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đã đề ra.

Kết quả nổi bật của Đại hội là sự nhất trí cao về quan điểm, về tư tưởng của đại biểu trong đóng góp vào các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; thống nhất cao về những nội dung quan trọng trong Báo cáo Chính trị và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ tỉnh đã trình trước Đại hội. 

Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đặt trọn niềm tin vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI sẽ luôn đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, đổi mới, kiến tạo mạnh mẽ hơn nữa, đưa tỉnh nhà không ngừng phát triển vươn lên.

Đại hội thành công mở ra một chặng đường mới, lan tỏa niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới…

THIÊN LÊ


 

.
.
.