Thứ Tư, 12/06/2019, 09:52 (GMT+7)
.

Kết quả Giải Báo chí Tiền Giang - Nguyễn Văn Nguyễn

+ GIẢI BÁO IN  

Giải Đặc biệt: Tác phẩm “Sức bật mới”, tác giả Nguyễn Thái Thiện, Báo Ấp Bắc.    
Giải  B: Tác phẩm “Ào ạt lên vườn”, tác giả Nguyễn Sự, Báo Ấp Bắc.     
Giải C: Tác phẩm “Đánh thức tiềm năng biển”, tác giả Anh Phương, Báo Ấp Bắc.

6 giải Khuyến khích:

Tác phẩm “Câu chuyện cây ăn trái”, Nhóm phóng viên kinh tế, Báo Ấp Bắc.
Tác phẩm “Sức sống trên biển, đảo Tây Nam”, tác giả Phan Thắng, Báo Ấp Bắc.
Tác phẩm “Mang đến sự hài lòng cho người dân”, Nhóm phóng viên kinh tế, Báo Ấp Bắc.
Tác phẩm “Hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy”, tác giả Nguyễn Hữu Chí, Báo Ấp Bắc.
Tác phẩm “Làm theo Bác quyết tâm bám biển”, tác giả Văn Thảo, Báo Ấp Bắc.
Tác phẩm “Gỡ nút thắt trong xây dựng nông thôn mới”, tác giả Minh Thành - Quốc Tuấn, Báo Ấp Bắc.

+ GIẢI BÁO HÌNH   

Giải A: Tác phẩm “Hiệu quả từ Chương trình phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu”, tác giả Thùy Trang - Lê Long, Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang.
Giải B:  Tác phẩm “Lục bình Cửu Long Giang”, tác giả Thanh Thảo - Trần Liêm - Bùi Phong -
Anh Tuấn, Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang.
Giải C: Tác phẩm  “Có một Gò Công Tây như thế”, tác giả Minh Toàn -
Trần Liêm - Bùi Phong, Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang.

6  giải Khuyến khích:

Tác phẩm “Dũng sĩ thời chiến -Tiến sĩ thời bình”, tác giả Trọng Hiếu - Bá Thủy, Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang.
Tác phẩm “Tiền Giang tiên phong cả nước trục vớt thành công lục bình”, tác giả Kim Nữ - Lê Long - Minh Trí, Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang.                         
Tác phẩm “Cảnh giác khi vay tiền lãi nặng”, tác giả Hồng Vân - Thanh Việt, Phòng Công tác chính trị - Công an Tiền Giang.
Tác phẩm “Hợp tác xã kiểu mới gắn với nông thôn mới”, tác giả Thùy Trang - Lê Long, Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang.
Tác phẩm “Tiền Giang chủ động phòng ngừa dịch tả heo châu Phi”, tác giả Trọng Hiếu - Minh Trí - Bùi Phong, Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang.
Tác phẩm “Tiền Giang nỗ lực cải thiện Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công”, tác giả Trọng Hiếu - Anh Tuấn - Lê Long, Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang.

+ GIẢI PHÁT THANH   

Giải A: Tác phẩm “Tỉnh Tiền Giang nỗ lực xây dựng bộ máy chính quyền gần dân, hiểu dân và vì dân”, tác giả Cao Công Thức, Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang.
Giải B: Tác phẩm “Đã “phát lộ” tiềm năng kinh tế”, tác giả Yến Vân, Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang.
Giải C: Tác phẩm “Nhà nông thời nông nghiệp công nghệ cao”, tác giả Huỳnh Thị Thanh Hương, Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang.

5 giải Khuyến khích:

Tác phẩm “Tiền Giang: Chuyển mình của nông nghiệp đô thị”, tác giả Nguyễn Phong, Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang.
Tác phẩm “Tâm thế khởi nghiệp”, tác giả Hồng Tuyến, Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang.
Tác phẩm “Nâng tầm phát triển”, tác giả Thanh Triều, Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang.
Tác phẩm “Ngăn chặn tín dụng đen - Đâu là giải pháp căn cơ?”, tác giả Nguyễn Thị Đào, Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang.
Tác phẩm “Vùng kinh tế trọng điểm và vai trò nhà báo”, tác giả Kha Tông, Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang.

+ GIẢI ẢNH

Không có giải A.
Không có giải B. 
Giải C: Phóng sự ảnh: “Cơ động nhanh - Huấn luyện giỏi”, tác giả Hà Quốc Thái, Chi hội Nhiếp ảnh, Hội Văn học - Nghệ thuật Tiền Giang.

2 giải Khuyến khích:

Phóng sự ảnh: “Trung đoàn 152 góp phần bảo vệ chủ quyền, giúp ngư dân  an  tâm bám biển”, tác giả Lê Duy, Báo Ấp Bắc.                                     
Phóng sự ảnh: “Vụ cháy ở Công ty TNHH dệt KANG NA Việt Nam”, tác giả Văn Thảo, Báo Ấp Bắc.

.
.
.