Thứ Bảy, 18/06/2022, 21:25 (GMT+7)
.

Xã Tam Hiệp: Không còn gia đình cựu chiến binh nghèo, cận nghèo

Thời gian qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang tích cực vận động hội viên nêu cao ý chí tự lực tự cường, phấn đấu giảm nghèo nhanh, bền vững; đẩy mạnh hoạt động tình nghĩa, giúp nhau nâng cao đời sống, vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Phong trào vận động xây tặng “Nhà đồng đội”, “Nhà tình nghĩa”, “Nhà tình thương” được Hội CCB xã Tam Hiệp đặc biệt quan tâm.
Phong trào vận động xây tặng “Nhà đồng đội”, “Nhà tình nghĩa”, “Nhà tình thương” được Hội CCB xã Tam Hiệp đặc biệt quan tâm.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo - Việc làm, trong nhiệm kỳ Đại hội VIII (2017 - 2022), lãnh đạo Hội CCB xã Tam Hiệp đã tạo điều kiện cho 42 hội viên và cựu quân nhân vay vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội 712,5 đồng; vận động hội viên góp vốn bằng nhiều hình thức và giúp nhau cây, con giống.

Mặt khác, phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện tổ chức 27 lớp tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật về chăn nuôi và trồng trọt cho 624 lượt hội viên… Qua đó, đời sống gia đình hội viên ngày càng được cải thiện và nâng cao, cụ thể: Mức sống khá và giàu từ 21% lên 61,05%, xóa 100% hộ hội viên nghèo, cận nghèo, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Không chỉ phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong việc chăm lo phát triển kinh tế gia đình, hội viên còn tích cực tham gia các hoạt động, phong trào do Hội CCB xã phát động, nổi bật là các phong trào “CCB hiến kế xây dựng quê hương, đất nước”, “CCB gương mẫu”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “CCB tham gia giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông”…

Trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, Ban Chấp hành Hội CCB xã đã xây dựng kế hoạch, tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền xã vận động xây dựng được 12 căn “Nhà đồng đội”, “Nhà tình nghĩa”, “Nhà tình thương”, với tổng kinh phí thực hiện 275 triệu đồng; trong đó Hội vận động xây dựng 4 căn và phụ giúp 379 ngày công.

Hội còn giới thiệu 6 hội viên tham gia các lớp đào tạo nghề, 18 con hội viên và 9 cựu quân nhân có việc làm ổn định. Và không chỉ sử dụng hiệu quả các nguồn vốn vay, Hội còn vận động đóng góp Quỹ Đồng đội, Quỹ Tình nghĩa để giúp đỡ những hội viên có hoàn cảnh khó khăn…

Chủ tịch Hội CCB xã Tam Hiệp Đàm Quang Tiến phấn khởi cho biết, 5 năm qua, các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Hội CCB xã nhiệm kỳ 2017 - 2022 đề ra đều thực hiện đạt và vượt, nổi bật là các chỉ tiêu về xây dựng tổ chức Hội trong sạch - vững mạnh, hội viên gương mẫu, gia đình hội viên CCB văn hóa, xóa khó giảm nghèo…, góp phần tô thắm hình ảnh cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong nhân dân và Hội CCB xã thật sự là “ngôi nhà chung” của CCB trong xã.

THIÊN LÝ

.
.
.