Thứ Sáu, 12/05/2017, 21:33 (GMT+7)
.
ÔNG LÊ VĂN NGHĨA, PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH:

Khiếu nại của bà Mỹ không có cơ sở để giải quyết

Bà Lê Thị Mỹ (ngụ ấp Bình Lạc, xã Thành Công, huyện Gò Công Tây) khiếu nại, yêu cầu: Hủy bỏ Quyết định 2016/QĐ-UBND của UBND huyện Gò Công Tây, giữ nguyên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) số 00202.QSDĐ đã cấp cho bà năm 1998; đồng thời yêu cầu ông Lê Thành Đủ trả cho bà 870 m2 đất vườn.

Ông Lê Văn Nghĩa kết luận giải quyết vụ khiếu nại của bà Mỹ.
Ông Lê Văn Nghĩa kết luận giải quyết vụ khiếu nại của bà Mỹ.

Kết quả xác minh của ngành chức năng cho thấy:

  * Phần 580 m2 đất vườn đã cấp chủ quyền cho ông Lê Thành Đủ: Có nguồn gốc của ông Lê Thành Dự (ngoại ông Đủ) trực canh trước năm 1960. Năm 1963, ông Dự qua đời, để lại cho bà Lê Thị Khai (mẹ ông Đủ) quản lý, sử dụng. Sau đó, bà Khai giao lại ông Đủ canh tác, được Nhà nước cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, diện tích 580 m2 vào năm 2004.

Năm 2000, ông Đủ đi làm ăn ở TP. Hồ Chí Minh, đất bỏ trống. Lúc này, bà Mỹ (nhà ở giáp ranh) hỏi mượn cất nhà gà, nhà chứa củi, nhà nấu ăn, hồ nước…, sau đó chiếm dụng.

Năm 2011, ông Đủ khởi kiện. Tòa án nhân dân (TAND) huyện Gò Công Tây yêu cầu bà Mỹ tháo dỡ nhà gà, nhà chứa củi trả lại đất cho ông Đủ. Tòa án cũng ghi nhận việc ông Đủ đồng ý để bà Mỹ sử dụng nhà nấu ăn và hồ nước, diện tích khoảng 20 m2.

   * Việc cấp Giấy chứng nhận QSDĐ thửa 1147 và 1148: Nguồn gốc 2 thửa đất này nằm liền kề nhau (hình chữ L) của ông Lê Minh Quang bán cho bà Mỹ năm 1989, diện tích hơn 1.500 m2. Năm 1994, Đoàn đo đạc Vĩnh Long chụp không ảnh tách ra thành 2 thửa: Thửa 1147, diện tích 1.240m2 và thửa 1148, diện tích 870 m2 (tổng diện tích 2.110 m2). Qua thẩm tra, đo đạc thực tế thì bản đồ không ảnh chụp trùm luôn cái ao của ông Lê Văn Hữu, có diện tích 264,56 m2 được tính vào diện tích 2 thửa đất (nêu trên) của bà Mỹ. Do vậy, việc cấp Giấy chứng nhận QSDĐ trước đây cho bà Mỹ là không chính xác về diện tích và ranh giới thửa đất.

Ngày 27-8-2012, UBND huyện Gò Công Tây ban hành Quyết định  2106/QĐ-UBND, thu hồi Giấy chứng nhận QSDĐ 00202 ngày 30-6-1998 để điều chỉnh lại cho phù hợp với diện tích thực tế bà Mỹ sử dụng là 1.657,2 m2 (từ trước đến nay không thay đổi) theo Nghị định 181/2004/NĐ-CP của Chính phủ quy định là đúng.

Ông Lê Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với báo cáo, đề xuất của các ngành chức năng và UBND huyện Gò Công Tây: Giữ nguyên Quyết định 2106/QĐ-UBND ngày 27-8-2012 của UBND huyện Gò Công Tây về việc thu hồi Giấy chứng nhận QSDĐ số 00202 ngày 30-6-1998 cấp cho bà Mỹ để điều chỉnh lại diện cho phù hợp với diện tích thực tế bà sử dụng.

Trường hợp bà Lê Thị Mỹ khiếu nại đòi lại thửa đất số 285 của ông Lê Thành Đủ đang sử dụng là không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính, vì khiếu nại của bà đã được tòa án thụ lý giải quyết và đã có Quyết định của TAND huyện Gò Công Tây.

TỔ CTBĐ

.
.
.