• Quan tâm chăm sóc, tạo mọi điều kiện để người cao tuổi sống vui, khỏe và có ích
  • Ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng
  • Công an Tiền Giang: Nâng cao hiệu quả giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh
  • Tiền Giang: Hoạt động bán trú đi vào nền nếp, ổn định
  • Tiền Giang: Công đoàn các cấp thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước

Quan tâm chăm sóc, tạo mọi điều kiện để người cao tuổi sống vui, khỏe và có ích

Chủ tịch nước nêu rõ, người cao tuổi là vốn quý, là nguồn lực quan trọng của xã hội, là rường cột của gia đình và cộng đồng

Ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng

Thủ tướng nêu rõ, 9 tháng qua, tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động nhanh, khác thường, khó lường, chưa có tiền lệ

Công an Tiền Giang: Nâng cao hiệu quả giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng khẳng định "Xây dựng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại".

Tiền Giang: Hoạt động bán trú đi vào nền nếp, ổn định

Năm học 2022 - 2023, ngành GD-ĐT tỉnh Tiền Giang đặc biệt quan tâm, nâng chất công tác bán trú tại các trường học nhằm giúp học sinh có sức khỏe tốt để học tập.

Tiền Giang: Công đoàn các cấp thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước

(ABO) Ngày 30-9, Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lần thứ 21- khóa X, sơ kết phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn quý III năm 2022.

.
.
Làm thế nào để đào tạo theo địa chỉ hiệu quả?Làm thế nào để đào tạo theo địa chỉ hiệu quả?
Gửi người đi đào tạo để có người làm việc nơi thiếu nhân lực là giải pháp hợp lý. Tuy nhiên, thực tế không như mong muốn, tình trạng người được đào tạo "nhảy việc", "bẻ kèo" thường xuyên xảy ra.
.
.
Liên kết hữu ích
.
.